Kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm:

Để theo dõi thông tin bảo hành sản phẩm của bạn xin vui lòng nhập Mã số khách hàng và Số điện thoại của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". Mã số khách hàng đã được cấp thông qua tin nhắn hoặc email xác nhận mà bạn nhận được. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xin cấp lại Mã số khách hàng. HOTLINE : 0919 064 200